БГ
EN
  +359 888 699832;   +359 618 60442

Проект

02.10.2020

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.073-18431-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 25.09.2020г. АМБАРИЦА-ГО ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-18431-C01 по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Проектът е на стойност 10000 лв, от които 8500 лв европейско и 1500 лв национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Продължителността на пректа е 3 месеца, стартира на 25.09.2020г. и приключва на 25.12.2020г.

 


Обратно